Mekan - Jüri Raporu

 

 
Ana SayfaKayıtBaşvuru FormuJüri RaporuFotoğraflarŞartnameİletişim


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


 

Jüri Raporu

TEOMAN ÖZTÜRK MEKÂN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI-3

JÜRİ RAPORU

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından TMMOB Başkanı olan Mimar Teoman Öztürk’ün kentlere, yaşama ve toplumsal mücadeleye olan inancının ve katkılarının geliştirilerek sürekliliğini sağlayan, bugün yürütülen kentsel ve mekânsal mücadelede sanatın, sanatçının varlığına olan ihtiyacımızı ve özlemimizi açığa çıkaran, kentsel/mekânsal yaşam mücadelesinin sanat ile buluşturulması amacıyla bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “TEOMAN ÖZTÜRK MEKÂN ÖYKÜLERİ YARIŞMASI -3 ” düzenlenmiştir.

Tek aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışma için raportörlüğe 19 Kasım 2021 tarihine kadar farklı disiplinlerden toplam 18 adet öykü teslim edilmiş, Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Yarışması Jürisi tarafından değerlendirilen bu öykülerden 1 tanesi şartnamede belirtilen 600-2000 sözcük sınırını aşması nedeniyle değerlendirilmeye alınmamıştır.

15 Aralık 2021 tarihinde, Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Yarışması-3 Jüri Üyelerinden Ruşen Keleş, Esmahan Devran İnci, Mustafa Coşar ve Sedat Bozkurt’un katılımıyla gerçekleştirilen ve katılamayan üyesinin öykülere dair görüşlerini yazılı olarak ilettiği toplantıda; öykülerin şartnameye uygunluğu, dil özelliklerinin doğru kullanılması, mekân kurgusunun yeni bir bakış ve yorum ile birlikte ele alınıp alınmadığı, öykünün akışı ve yaratılan karakterlerin öykü akışı ile örtüşerek yaşaması gibi özellikler dikkate alınarak öyküler değerlendirilmiştir.

Teoman Öztürk Mekân Öyküleri Yarışması-3 Jüri Üyelerinin oy çokluğuyla yayınlanmaya ve ödüle layık görülmesine karar verilen 3 öykü ve öykülere ait değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir.

 

DENO123 rumuzlu ERGÜN DOĞAN, (16 sıra no.lu) “MOLOZLARDA UNUTULAN EZGİLER” başlıklı öyküde bir durum öyküsünün tarihsellik içerisinde ele alınarak kurgulanmış olması, mekânsal tasvirlerinin okuyucuyu içine çekerek felsefesinin de didaktik olmadan başarılı bir şekilde anlatılması, dilin ve anlatımın yetkin bir şekilde kullanılması, hem bir mekân öyküsü hem de öykü tanımına uyan bir öykü olması sebebiyle birinciliğe layık görülmüştür.

Kültürel çeşitlilik ve tarihsel birikimlerin, yaşam çeşitliliğinin yok edilişini konu edinmesi açısından güçlü bir öykü olmasının yanı sıra öykü karakterinin yaratılan kurgu içerisindeki akışta tam anlamıyla yer bulduğu bir öykü olduğu değerlendirilmiştir.

Jüri Üyeleri tarafından yazara; öyküde kullanılan “getto” kavramı yerine yaşam çeşitliliğini, Roman kültürünü, tarihselliği ve İstanbul yaşantısını daha iyi anlatacağı düşünülen “kenar mahalle” kavramının kullanılması önerisi yapılmıştır.

 

TRKÜ350 rumuzlu EŞREF KARADAĞ, (17 sıra no.lu) “TELEFON ÇALDIĞINDA” başlıklı öykü, Türkiye açısından çok güçlü bir kolektif mekân olan Anıtkabir’i konu edinmiş mekân öyküsüdür.  Mekânın bilinmeyen özelliklerinin vurgulanması, öykünün sürükleyiciliği ve beklenmedik bir şekilde tamamlanması, etkileyiciliği ile duyguyu, felsefeyi diri tutan bir öykü olması sebebiyle ikinciliğe layık görülmüştür.

Hiçbir diyalog olmadan kamera ve fonda çalan müzik ile de duyguyu okuyucuya verebilecek olan, kısa film tadında kurgu yakalayan bir öyküdür. 

 

MSAP079 rumuzlu ANIL SALAR,  (5 sıra no.lu) “TARLABAŞI "HATIRALAR" PANSİYON” başlıklı öykünün mekân tasvirlerinin ve anlatımının güçlü olarak aktarıldığı güzel öyküleşmiş bir öykü olduğu ancak dil önem verilen bir konu olduğu için öykünün dilinde eksiklikler olmasına rağmen iyi kurgulanmış bir öykü olması sebebiyle değerlendirilerek üçüncü öykü seçilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.